Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V

DE FRIEZEN EN BATAVEN 9de stadium

Issaschar d. i. Ish-sachar of zoon des loons

Wij zijn gevorderd tot het volk van Nederland. De stam van Issaschar is het volk der Friezen.

De moeielijkheid, die hier rijst is, dat in den Bijbel de twee Stammen van Issaschar en die van Zebulon geheel door elkander worden behandeld.

Daarom'lijkt het de beste oplossing eerst de eene, daarna de andere — vluchtig —, en hen beiden daarna gezamenlijk uitvoeriger te behandelen.

Als wij ons te binnen brengen onder welke gemoedsstemningen Issaschar geboren werd, dan kunnen wij ons voorstellen, hoe Jakob op het einde van zijne dagen tegen dezen zoon zou zeggen (Gen. 49 : 14) :

„Issaschar is een sterk gebeende ezel, neerliggende tusschen twee pakken."

De ezel is een lastdier en in het Oosten zoo goedkoop dat een ieder al gauw in staat is om er zich een aan te schaffen. Geen democratischer dier denkbaar, en wel juist omdat het even goed gebruikt werd door koningen, priesters, profeten, richteren, als door den geringste .Volgens de wetten van Mozes moest het eerstgeboren mannetjesveulen gelost worden, evenals dat het geval was met den eerstgeboren menschenzoon (Ex. 13 : 13).

De karakteristiek, die Jakob dan ook van de mentaliteit „Issaschar", d. i. van de Friezen, geeft, is merkwaardig scherp.

Het koppige komt geheel naar voren, waar hij den ezel laat nederliggen tusschen twee pakken, d. w. z. tusschen twee vrachten, tusschen twee taken.

Sluiten