Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. de Waker tegen het O o s t e n, Gad, Rusland, de Slavische volkeren,

c. de waker bij het N o o r d e n, Aser, Zweden,

d. de waker in het Z u i d e n en Westen, Nafthali, Spanje,

e. de uitgang, het strand, Zebulon, Nederland,

f. de afgescheiden gedachte Westen, Engeland, Jozef,

g. de vergetelheid, de Nieuwe Wereld, Manasse. Het is het beeld van een Nieuwer Jeruzalem, de stad, die

vierkant lag en welker lengte en breedte en hoogte dezelfde waren (Op. 21 : 16).

Doorredeneerende zal de heele Aarde mettertijd blijken eene grafische voorstelling te zijn van de Menschenziel, het Relatieve beeld dat de „Materieele Geest" van de Menschheid zich schept.

Wij beginnen nu ook te beseffen, hoe destadjeruzalem, destaddesVredes, de getrouwe weerspiegeling is van Israël en inderdaad dePsyche-Meterisvan de wereld.

Het wetenschappelijke van de Heilige Schrift, van het

Woord, ontrolt zich zeer onverwacht en tevens de

glorie die de Menschheid nog wacht en die reeds bezig is te komen.

Het volledige beeld van de Ziele-ontwikkeling van den Mensch wordt in 't kort :

a. Ruben, Gehoorzaamheid, Vertrouwen,

b. Simeon, Doorbreken van het Licht,

c. Levi, IJver voor Jehovah,

d. Juda, Vaderschap van God,

e. Dan, Magnetische overheersching, die gericht wordt,

f. Naphtali, Strijd voor de Waarheid,

g. Gad, Broederschap,

h. Aser, Bewaarder der opwaartsche tendens,

i. Issaschar, Vrijheid en Democratie, j. Zebulon, Goedheid en uitgang,

k. Ephraim, Voorwaarts door de moeielijkheden, 1. Manasse, Vergetelheid van het oude, Heerschappij der Liefde,

m. Benjamin, Zoon van Israël, Zuivere Idee van God, groeiend onder Liefde, het Moederschap van God.

Niet gaarne zouden wij bovenstaande redeneeringen wil-

Sluiten