Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len beschouwd zien als een propaganda tegen het Zionisme in engeren zin. Daartoe kunnen wij volstaan de feiten onder de oogen te zien. Deze zijn, dat de Joden de eenige rasechte Semieten zijn. Wij allen zijn halfbloeden, de Joden alleen zijn zuivere kinderen van Israël.

En wij mogen wel met een gevoel van diep respect tot hen opzien, dat zij door zooveel eeuwen heen het geloof in God en hun (ons) ras hebben bewaard.

Wat is deze tijd van beroering anders, dan het vernietigen van de Babylonische idee in „o n z e" zielen ? (Op. 17 : 5). Wij passeeren daarom nu 't „Groote Armageddon" uit de Openbaringen van Johannes. (Op. 16:16).

Zouden wij dan geen respect hebben voor de Kinderen van die Mannen, die, in Babyion zijnde, die Idee wèl hebben overwonnen en zich niet hebben gepermiteerd te vallen en daarom teruggebracht zijn naar het Heilige land ? Hun vaderen

toonden meer moreelen moed dan de onzen althans in

Babyion.

Wat beteekenen de teekenen der tijden anders dan de regeneratie van Benjamin, en wat moeten wij denken van de politici, die juist het omgekeerde trachten te bereiken, n.m. den dood van de Benjamin-periode en dien van de Joden . ... ?

Waarschijnlijk zal het niet lang duren of het „Groote Intellectueele Begrijpen, de Groote Trooster" zal Jood en Christen weer tot één maken.

Want er staat geschreven, dat de Verharding voor een deel over Israël (de Joden) zou komen, totdat de volheid der Heidenen (de verloren stammen) zal ingegaan zijn (Rom. 11:25).

Die volheid van ons staat plaats te vinden, is zelfs al begonnen.

Daania zal het duidelijk zijn, dat Palestina de woonplaats is van volbloed-Israël, dank zij Gemengd-Bloed-Israël, dat juist door zijn val eene zooveel diepere ziele-ervaring kon opdoen.

Wij moeten de Joden inderdaad broeders weten. En wel juist omdat hun georganiseerde uiterste linkervleugel in deze tijden op te verwachten wolfachtig bloeddorstige wijze de groote verdelging uitvoert. Een zoon van Benjamin, par droit de naissance begaafd met de grootste capaciteit om God te dienen — men denke aan den Apostel Paulus — is, wanneer hij Waarheid en Liefde uit het oog verliest, uit den

Sluiten