Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moeten we niet terug kunnen gaan tot een eerste oorzaak, die we God noemen?

Nu zult ge zelf wel gevoelen, dat dit niet klemt We moeten hierbij stellig aan de aangehaalde woorden van Prof. Seeberg denken. Wij blijven bij een eerste Oorzaak staan. Maar anderen zullen verder vragen: waar komt die eerste oorzaak dan vandaan? En als wij spreken van een eerste Zijn, dat door zich zelf bestaat, en daarbij denken aan God, dan zal men ons misschien niet volgen en mogelijk vragen of we dan niet even goed van een eeuwige stof kunnen uitgaan. Maar veel te denken geeft dit .bewijs" ons zeker 1 —

Een ander bewijs gaat juist in andere richting: het ziet niet terug naar oorzaken, waaruit alles opkomt maar het ziet vooruit naar een doel, waar alles henenstreeft. Men heeft gewezen op het doelmatige, dat er in de wereld is. En dat is inderdaad hoogst merkwaardig. — Ik weet wel, dat men ook van allerlei ondoelmatigs spreekt Maar ten eersten is daar misschien wel heel wat bij, waarvan wij later het doelmatige zullen leeren inzien, zoodat wij daar dus alleen met schijnbare ondoelmatigheid te doen hebben vanwege onzen beperkten blik. Maar bovendien: de vraag blijft dan toch over, wat we moeten denken van het zeer vele en zeer wondere doelmatige, dat overal waar te nemen is. De voorbeelden daarvan kan men ontleenen aan den machtigen sterrenhemel, maar evengoed aan de kleine cellen, waaruit de organismen zijn opgebouwd en waarvan ieder

Sluiten