Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weer een kleine wereld op zich zelf, een waar universum is1). Ik wil hier een bladzijde overnemen uit een boekje van Famulus: Is het bestaan van God wetenschappelijk zeker? Als daar gehandeld wordt over het leven der planten, dan lezen we: .Gij weet, dat het voor de bevruchting van vele planten noodig is, dat het stuifmeel van de eene bloem op de andere wordt overgebracht. Voor bloemen, die onder water groeien, zou die overbrenging onmogelijk zijn. Maar wat gebeurt? Kort voor het opengaan der bloemen stijgen deze door een of ander middel naar de oppervlakte van 't water... In vele veenslooten van ons vaderland bloeit in Juni en Juli het gewone blaaskruid. Ook dit gewas groeit onder water.

Wanneer men echter deze plant aandachtig gadeslaat, ontwaart men in de oksels der bladeren kleine gesteelde blazen, die in den regel met water gevuld zijn. Zoodra het echter tijd wordt, dat de bloemen zich openen, verdwijnt het water uit deze blazen, om plaats te maken voor lucht, die door het blaaskruid zelf wordt afgescheiden. De plant wordt daardoor natuurlijk lichter en stijgt dientengevolge naar de oppervlakte van het water, waar men dan haar gele gespoorde bloemen dikwijls bij honderden kan vereenigd zien.

i) Ik onthoud me in dit geschriftje van literatuur-opgave. Maar toch wil ik in dit verband heenwijzen ndar Wobbermin, Der christliche Gottesglaube, in 't bizonder het hoofdstuk over Die Biologie und der christliche Gottesglaube.

Sluiten