Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was, ontdekt men zooveel onbegrijpelijkheden — men weet er geen weg meer mee.

Straks laat men misschien den Bijbel en daarmee alle geloof aan God wel varen. — We moeten daar niet licht over oordeelen. Ik weet dat er vele menschen, vooral ook jonge menschen, zijn die daaronder lijden. En het is een bizondere taak in onzen tijd om dezulken de hand te reiken. Natuurlijk kan ik hier in een enkel woord niet even zeggen hoe dat gebeuren moet. Dat kan niemand „even" zeggen, want het is een geweldige taak! Maar om een enkele aanwijzing te geven: wij moeten met elkaar trachten door te dringen tot het inzicht, dat wetenschap en godsdienst elkaar niet uitsluiten, dat veeleer het omgekeerde het geval is. Wetenschap is het erkennen van samenhang en religie is het beleven van samenhang, gelijk Dr. de Hartog het graag uitdrukt om de verwantschap van de beide te doen gevoelen. En ook: we moeten elkaar zien te brengen tot een meer oordeelkundig bijbellezen. We mogen geen willekeurige uitspraken uit den Bijbel leggen b.v. naast wetenschappelijke uitspraken van onzen tijd; wemogen geen aan den Bijbel ontleend wereldbeeld stellen naast een nieuw wereldbeeld — en dan den heelen Bijbel als verouderd aan kant leggen. Door verkeerd Bijbelgebruik kan menigeen komen tot die verstandelijke bezwaren, waar men geducht mee tobben kan.

Maar de gevoelsbezwaren zijn ongetwijfeld veel algemeener. Wie heeft daar nooit over gehoord en wie heeft

Sluiten