Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarvan bij zich zelf nooit iets bespeurd? Vooral in verband met oorlog en wereldnood en verhongerende kinderen kon men het hooren slag op slag. Het gevoel was pijnlijk getroffen door het raadsel: als er een God is, die de macht heeft om in te grijpen — en als Hij, gelijk men zegt, een God van liefde is, hoe kan Hij dan toelaten, dat de menschheid zoo schrikkelijk wordt gestriemd? Vooral door het lijden van den onschuldige wordt men zoo in de War gebracht. Hoe kan God dat toelaten? Neen, er is geen Godl

Menigeen heeft om dit gevoelsmotief zijn geloof aan God vaarwel gezegd.

Nu is er tegen het gevoel weinig te redeneeren. En wanneer men zelf wel is gekweld door de schrille tegenstelling tusschen hetgeen men van een liefderijk God meende te mogen verwachten en hetgeen men in de werkelijkheid aanschouwt — dan weet men, hoe voorzichtig men hier moet zijn. Maar in elk geval: zij, die hier te worstelen hebben, zij zijn een antwoord waard! Zij zijn niet de oppervlakkigen, die alleen maar zien op wat direct onder hun eigen oogen gebeurt! Zij zijn niet de ongevoeligen, die een heele wereld kunnen laten verbloeden, als 't hun zelf maar niet raakt, als zij hun rustig leventje maar voort kunnen zetten. Hier is vaak waarachtig mededoogen met het lijden der wereld — èn de pijnlijke vraag of God dan geen mededoogen kent.

Kunnen we op dit gevoelsmotief iets antwoorden?

Vóór ik het eigenlijke antwoord ga geven, waarop het

Sluiten