Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk is de authenticiteit in twijfel te trekken. *)

Algemeen plan en grondbeginsel.

De verschillende vormen van den strijd door de Bolchewisten tegen den godsdienst aangebonden, vanaf het oogenblik dat zij de macht in handen kregen tot in 1929, laten zich aldus samenvatten:

Verbod tot het geven van godsdienstonderwijs;

Uitgebreide organisatie der atheïstische propaganda;

Vervolging der geestelijkheid en der geloovigen;

Sluiting der kerken en kloosters terwijl op hun goederen beslag wordt gelegd;

Verwoesting van het gezin en moedwillig bederf der jeugd.

De anti-godsdienstige leer, die als de grondslag van al die dwangmaatregelen kan worden beschouwd, Vindt haar

*) Het Sowjetisch Persbureau „Tass" heeft onlangs durven beweren dat er nooit in Rusland geloofsvervolgingen hadden plaats gehad. De man die zulk een leugen dorst lanceeren weet zeker niet, dat wij Het Zwarte boek (1925) in ons bezit hebben, waar ons de lijdensweg van duizenden priesters en geloovigen wordt verhaald naar de officiële bronnen.

Sluiten