Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen de amoreele voorschriften, welke hun onderwijzers hun trachten in te prenten. Het gebeurt niet zelden dat de kinderen, elke kastijding verachtend, openlijk hun geloof belijden. De Sowjetische dagbladen kondigen dagelijks aan, dat niet alleen de leden van de Komsomol, maar kinderen van de leden der Partij actief deelnemen aan zangvereenigingen, aan koorknapenzangscholen, aan bonden, opgericht door de plaatselijke kerken.

De pogingen om de anti-godsdienstige propaganda te versterken tijdens de Paaschfeesten hebben niet die resultaten gehad, welke de Sowjets hadden gehoopt; de kerken waren stampvol, de communisten zelf geven 'het vol spijt toe. De arbeiders lieten hun fabrieken in den steek om de kerkdiensten te kunnen bijwonen en de feestdagen als goede Christenen door te brengen.

Kameraad Goreff schreef in de „Izvestias": „Het springt in het oog, dat de geloovigen buitengewoon actief geworden zijn. Zij dringen onze fabrieken binnen zoowel als onze mijnen; zij werken op onze ateliers en voeren een levendige actie in de arbeidersklasse. Door hun godsdienstige propaganda brengen zij verdeeldheid in de gelederen van het proletariaat; veranderen op hun wijze zijn mentaliteit, maken het los

Sluiten