Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

atheïstische eenheidsfront steeds noodzakelijker wordt, ter bevestiging van de macht der Sowjet-Republiek.

Op het terrein van het geloof wordt de zwaarste, doch ook de meest belangrijke strijd gevoerd.

Het communisme toch wil een nieuwe wereld in het leven roepen, een wereld, gebouwd op zuiver materialistische grondslagen. Om die tot stand te brengen heeft het geheel nieuw materiaal noodig. Tot eiken prijs moet dus de volksziel aan den invloed van den Chr. godsdienst onttrokken worden.

Anders zal het communisme zich niet kunnen handhaven.

Van dat standpunt uitgaande, acht de Sowjet-RuslanH een overwinning op het anti-godsdienstige front van grooter belang dan welke andere politieke overwinning ook.

En deze eer kan aan de Sowjets dan ook niet worden onthouden, dat zij in den strijd om deze overwinning een wilskracht en een volharding zonder weerga aan den dag leggen.

Hoe heeft men nu de aanwijzingen der officiëele communistische organen, die ik zoo juist aanhaalde, in practijk gebracht?

Practische toepassing der algemeene maatregelen met het oog op het nieuwe

Sluiten