Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen der Sowjets. Men moet al die godsdienstige duisterlingen niet alleen uit de gebouwen, die eigendom zijn van stad of Staat, verdrijven, maar' zelfs uit de particuliere woningen."

De kerk van Dmitrovka te Moskou is in een anti-godsdienstig Museum veranderd (Pravda 12—10—29). Eenigen tijd daarvoor was de beroemde kathedraal van St. Andreas van Kieff tot hetzelfde doel ingericht.

Verscheidene der meest eerbiedwaardige kloosters zijn eveneens in musea veranderd, bijv. het klooster der Drieëenheid en dat van St. Serge, het klooster van Kievo-Ouspensk en dat van Alexander Nevsky te Petersburg. Men kan zich een denkbeeld vormen van hetgeen daar gebeurt,' naar dit gezaghebbend getuigenis van het „Onderwijzersblad" (10—12—29):

„Wij berichten, dat onder de directie van de partij het museum te Troize Sergievskaya Lavra een plaats van dronkenschap en ontucht is geworden. De leiders kennen slechts hun persoonlijke belangen, laagheid en ontuchtigheid."

Het onderwijzersorgaan verklaart onomwonden, dat de leiders der antigodsdienstige beweging ten eigen bate de kunstvoorwerpen uit de kloosters verkochten, de graftomben openden en het stoffelijk overschot van prinsen en

Sluiten