Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke uitgaven mede. En ter zelfder tijd Iaat de Sowjet-Regeering duizenden verlaten kinderen van honger sterven; weigert ze hulp aan honderd duizenden werkeloozen en ontzegt ze aan Duitsche kolonisten, die vlak voor de deuren van het Kremlim liggen te sterven, allen steun.

Behalve de sluiting der kerken en de toepassing der nieuwe propagandamiddelen, die ik zooeven genoemd heb, is daar bovendien nog een verschrikkelijke dwangmaatregel in den strijd tegen het geloof ingevoerd.

Men weet, dat de levensmiddelencrisis, waartoe het Sovjet-regime Rusland geleid heeft, de invoering van de broodkaart sinds 1929 noodzakelijk heeft gemaakt. Evenals in oorlogstijd is het zonder die kaart nagenoeg onmogelijk zich levensmiddelen te verschaffen. En nu worden de bedienaren van welken godsdienst dan ook in de onmogelijkheid gesteld zich van broodkaarten te voorzien, en niet alleen zij, doch tevens allen, die volgens de nieuwe' wet tegen den godsdienst de verantwoordelijkheid van het beheer der godsdienstige gemeenten op zich hebben genomen.

Voorts is het voldoende door een Sowjet-administratie te zijn weggezon-

Sluiten