Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat wij thans, naar hun zeggen, minder zorgen hebben. Wij leven in een tijd door den Bijbel aldus aangeduidt: ,,Zalig de onvruchtbaren".

Men begrijpt dat zulke woorden over de lippen kunnen komen, wanneer men dezen brief van een Russische moeder leest:

„Wat zal er van onze kinderen worden? De Hoogere Scholen zijn voor hen gesloten. Om toe te treden tot den Bond van Jonge Communisten, wiens leden alleen het recht hebben op vooruitgang en ontwikkeling zou men de volgende verklaring moeten teekenen:

„Ik N. N., oud 18 jaar, wonende daar en daar, verbreek alle banden met mijn vader, met wien ik niets meer gemeen heb en met wien ik niets meer te doen wil hebben." Volgt handteekening. [Sp?

Moeten wij ook nog dergelijke handelingen bij onze zonen billijken? Liever den dood dan iets van dien aard!" Dr. Chabert besluit met deze woorden:

„Indien het Westen zich wil vrijwaren tegen een in- en uitwendig bolchewisme, zou men het communisme in zijn voornaamste bolwerk, Rusland, moeten aanvallen.

Monseigneur d'Herbigny heeft kort geleden te Rome met groote welsprekendheid een lezing gehouden over de

Sluiten