Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Sowjet-commissarissen verbieden elk godsdienstonderwijs op de scholen, zelfs buiten de schooltijden^ Het onderricht in het Hebreeuwsch is formeel verboden aan Joodsche kinderen. Het is nog niet lang geleden, dat twee mannen van 71 en 73 jaar tot zes maanden dwangarbeid veroordeeld werden, omdat zij hun gebeden aan Israëlitische kinderen hadden geleerd. Twee honderd kinderen zijn meer dan twee weken lang in de gevangenis te Vinnitra (Podolië) opgesloten gebleven, omdat zij geweigerd hadden hun leeraren in de Hebreeuwsche taal aan te wijzen.

Het godsdienstonderwijs moet in het geheim gegeven worden in kelders en op zólders te middernacht; terwijl leeraren en leerlingen geen oogenblik rust kennen wegens hun voortdurende vrees voor spionnen, precies als in de dagen der inquisitie."

De Sowjets koesteren de hoop, dat zij weldra twisten tusschen de Christelijke wereld en den Islam zullen kunnen ontketenen/ Het Sow jet-orgaan „Het Nieuwe Oosten'' heeft de samenstelling van een speciale commissie te Moskou aangekondigd, die moet trachten de pan-Arabische beweging aan de belangen van het bolsjewisme dienstbaar te maken. Dit land, met zijn talrijke muzelmaansch'e onderdanen zal ongetwijfeld

Sluiten