Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derworpen aan vele en onnoemelijke kwellingen; tooneelen die herinneren aan hetgeen zich' destijds in de Romeinsche rechtzaal afspeelde.

Een zeer groot aantal bisschoppen, priesters en leeken van verschillend geloof, in de gevangenis geworpen om' Lun overtuiging, worden opgesloten in het kamp van Solovetzk. Dit eiland, vroeger de zetel van een beroemd klooster, middelpunt van beschaving en menschlievend hulpbetoon voor heel het gebied der Witte Zee, wordt thans door het volk als het „Duivelseiland" aangeduid.

Kort geleden hebben wij een uitvoerig verslag ontvangen van een Zwitser, die er langen tijd opgesloten is geweest. Dit document, evenals getuigenissen van recenten datum, komende van andere ontsnapte gevangenen, geven een zeer nauwkeurig beeld van dat oord der verschrikking. De getuigen vertellen het volgende.' Solovetzk telt op dit oogenblik tienduizenden gevangenen, waaronder 2000 vrouwen; de mortaliteit (nog daargelaten de terechtstellingen) bedraagt 20 %. Het meerendeel der gevangenen loont in lomoen. Dikwijls worden ze nog gedwongen te werken bij een koude van 25° onder nul. De vrouwen worden schandelijk geëxploiteerd door de kamphoofden en zijn bijzonder te beklagen.

Sluiten