Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het Krasnaïa Gorka-kamp waren 150 gevangenen in zoodanigen toestand van uitputting geraakt, dat ze niet meer in staat waren te werken, noch zelfs zich te verroeren, ondanks al de slagen die men hun toediende en de ergste straffen, die hun werden opgelegd.

Het hoofd van het kamp, een zekere Sofine, beval toen deze ongelukkigen bij een koude van 20 graden uit te kleeden en ze naakt in een sloot te werpen, waar zij een langzamen dood stierven.

De bewakers hebben het recht te mishandelen en te dooden naar welgevallen. Solovki is een hel. Naast Russische gevangenen, vindt men er mannen van Duitsche, Finlandsche, Baltische, Hongaarsche en Chineesche nationaliteit.

Dit getuigenis is gepubliceerd in een te Stockholm verschijnend blad (Nya Dagblit Allehanda 15/12 '29). Maar slechts 16 vluchtelingen hebben Finland kunnen bereiken. Hun 44 kameraden zijn van vermoeienis gestorven of zijn door de roode bewakers, die hen achterna werden gezonden, weer gevangen genomen.

Wij herinneren ons allen die aandoenlijke bladzijde uit „De Negerhut" waar ons die vreeselijke menschenjacht wordt verhaald.

Wat de ontsnapten uit Solovetzk ons vertellen is echter nog veel verschrikkelijker, aangezien alles zich

Sluiten