Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT MEN IN RUSLAND AAN FELLE VERVOLGING BLOOT, ALLEEN OM HET FEIT, DAT MEN GELOOVIG IS?

door Dr. F. J. KROP.

Twaalfde Radiotoespraak.

Naar aanleiding van mijn vorige toespraken is daar inHetHandelsblad een vraag gesteld, die ik niet mag negeeren; waaraan ik, integendeel, hedenavond al mijn aandacht wil wijden.

Voorts heeft men, niet in het openbaar, doch in een particulier schrijven, de waarde van mijn gegevens en daarop berustende beweringen min of meer in twijfel getrokken. Zulk een opmerking kon wel van een luisteraar komen, die nog niets deed dan luisteren, doch niet van iemand, die zich vooraf de moeite had getroost, mijn artikelen of brochures te lezen. Verwijzing naar de bronnen acht ik een eerste vereischte voor elk wetenschappelijk man, en ik tracht mij aan dien regel te onderwerpen bij al hetgeen ik schrijf. Maar men houde nnj ten goede, dat ik mijn radiotoespraken niet ongenietbaar maak door een droge opsomming van boeken, brochures en stukken. TAV genre is geoorloofd, heeft een geestig Franschman gezegd, behalve het genre „vervelend"; en niet gaarne zou ik

Sluiten