Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid van geloof en hoop en liefde, eenheid waarvan de buitenwereld heelemaal geen begrip heeft, die wij zelf maar al te vaak uit het oog verliezen. Dat heeft aan de samenkomst van 10 September zulk een gansch eenige beteekenis gegeven, dat geeft aan het gesproken woord z'n waarde, ook voor hen die van God noch Kerk meer willen weten.

„Hebt gij die en die gezien?" werd mij na afloop van den dienst gevraagd. En ook: „Waarom zou Mijnheer A. of Minister B. niet gekomen zijn?" Al dergelijke vragen heb ik rustig naast mij neergelegd en interesseeren mij ook bitter weinig. Zeker, de aanwezigheid van zeer marquante staatslieden is door alle sprekers gewaardeerd; terwijl de verontschuldigingen wegens „verkoudheid" of „drukke bezigheden" door een nauw merkbaar glimlachje werd begroet; maar geen enkele persoonlijkheid, hoe hoog ook, kon aan de kerkelijke samenkomst haar eigenaardig karakter geven of ontnemen: het was de gemeente van Christus, die haar stem verhief in het open bare leven, die haar nood uitschreeuwde, haar verontwaardiging te kennen gaf; doch ook haar verwachting uitsprak en haar vertrouwen in den Volkerenbond,

Sluiten