Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de spreker ten besluite, dat in naam van den Antichrist de grootste gruwelen v. orden bedreven?

In zeer eenvoudige termen sprak vervolgens aartspriester Serge Orloff, namens de verdrukte Russische Kerk, een kort doch kernachtig gebed uit, waarna Ds. A. Dartigue, die de Fransche Kerken vertegenwoordigde, zijn gehoor bij de diepste oorzaken der geloofsvervolgingen bepaalde.

Dwaas, wie bij den huidigen toestand alleen denkt aan een voorbijgaande phase in de revolutionnaire worstelingen, waaraan het vroegere tsarenrijk ten prooi is. Het bolsjewisme, dat inderdaad het orthodoxe, consequente Marxisme genoemd kan worden, kent alleen de materie en loochent al wat geest is. Niet de fouten van de vroegere tsaristische Kerk worden aan de huidige generatie bezocht, maar met kracht van wapenen (in eiken zin) wordt al wat geestelijk en ideëel is, door de huidige machthebbers van Oost-Europa bestreden. Hoe hooger een godsdienst staat, hoe fijner de gepredikte levens- en wereldBescbouwing, hoe feller de oppositie die hij ondervindt, hoe onmeedoogender de vijandschap waaronder hij gebukt gaat. Een treffend

Sluiten