Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar zij hebben dan ook het recht om bij den Bond aan te kloppen voor alle politieke en economische vraagstukken, die met het Russische probleem — dat een wereldproblem is — samenhangen. Millioenen worden vervolgd, vermoord om des gewetens wille. Het huisgezin, die cel van het maatschappelijk leven, wordt uit elkander gerukt; het huwelijk ontheiligd; de natuurlijke verhouding tusschen ouders en kinderen onmogelijk gemaakt. Kunnen de regeeringen lijdelijk toezien? Mag het Internationaal Arbeidsbureau gedoogen, dat vooral het leven der werknemers in Sowjet-Rusland tot een hel is geworden en dat de vrijheid van den arbeid daar niet meer is dan een ijdel woord? De Kerken steunen de vervolgden moreel en verrichten het werk van den Barmhartigen Samaritaan; maar de Volkerenbond moet de politieke en economische zijde van den huidigen. onhoudbaren toestand onder de oogen zien. Wij rekenen op dien Bond; wij hebben vertrouwen in zijn idealisme; terwijl onze verwachting in laatste instantie is van Hem, die de harten neigt als waterbeken en ook in onze dagen gerechtigheid en waarheid elkander op aarde kan doen kussen.

Sluiten