Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

partijen hebben hun handen vol, om door middel van parlementairen arbeid (of daar zonder) ons land uit de oeconomische crisis op te heffen en van den afgrond terug te houden.

Daarom moet naast de politieke partijen door allen, die niet onmiddellijk actief bij dezen politieken arbeid betrokken zijn, alle aandacht en kracht besteed worden aan de versterking der grondslagen van ons volksleven. Hierin kunnen en moeten zich alle goede vaderlanders samenvinden. Zonder onderscheid van geloof en partij.

Het is niet genoeg, de aanvallen-van-buiten op godsdienst, gezin en gezag met wetten en maatregelen af te slaan. Maar deze voorwaarden van een normaal volksbestaan moeten in hun enorme beteekenis erkend en dienovereenkomstig uitgebouwd worden. Het is dubbele eisch des tijds, niet slechts op den bovenbouw der natie te letten, doch ook op den onderbouw!

Versterken wij de grondslagen onzer samenleving: den waren godsdienst, die liefde en gerechtigheid vordert; het gezonde gezin, dat de hechtste bouwstof der natie biedt; het ideale gezag, niet gelijk het gesymboliseerd wordt door de vuist, die anderen wil neerslaan, maar gelijk het gepersonifieerd is in de hooge figuur onzer Koningin! Dan bieden wij tevens geestelijken steun aan de talloos-velen, die in onze dagen aan wanhoop ten prooi dreigen te worden. Dan leggen wij ook kracht in de ontelbare jongeren, die in onze verwarde en vérwarrende maatschappij hun plaats zoeken.

Van vele zijden wordt om de wedergeboorte van ons volk geroepen. Slaat daartoe de handen met ons Verbond Godsdienst, Gezin en Gezag ineen. Wat uw politieke overtuiging ook zij! De gevaren groeien. Van links en van rechts. Maar de belagers van onze onafhankelijkheid mogen ons Nederland niet hebben.

Zij zu 11 e n het niet hebben.

Sluiten