Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

❖ooooooooo«-ooo«««oc-o«o«-ooooc-««

3. OM DE ELF PROVINCIËN

door

Ds. T. J. Hagen, Geref. Predikant te Delft. Voorzitter van G. G. G.

Het zou van oppervlakkige staatkunde getuigen, wanneer we bleven praten over hetgeen met de zeven Provinciën gebeurd is, en hoogstens daaruit zouden afleiden, dat het gezag moet worden hersteld en de marine gezuiverd.

Dat zou dezelfde domheid zijn als wanneer een medicus bij een patiënt, die een abces heeft, alleen dat abces ging behandelen, en niet z'n zorg ging wijden aan den geheelen lichaamstoestand.

De droeve gebeurtenis in Indië is niet een ziekteverschijnsel van plaatselijken aard; ook niet alleen van de Weermacht; maar ze wjjst op een lichaam, dat geheel ziek is, op den zorgvollen toestand van heel ons volksleven.

Sluiten