Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RUSLAND-PAKKET IV

Prijs

Dr. F. J. Krop: De Kerstcampagne en de geloofsvervolgingen ƒ 0.20

Dr* F. J« Krop: Dwangarbeid, terreur. Een adres aan de Ontwapeningsconferentie 0.20

Schouwers Geweld en Terreur in Sowjet-Rusland „ 0.25

Dr. F. J. Krop: Staat men in Rusland aan felle vervolging bloot,

alleen om het feit, dat men geloovig is? , 1.20

Gawroesfa Boerja: Mijn ervaring in de Russ. gevangenissen en hoe

ik uit de klauwen der G.P.Oe ontkwam ,, 0.25

Gawroesja Boerfa: Onder het juk der Sowjets ,, 0.25

Dr. F. J. Krop: Mijn reis naar de Russ. grens, of wat ik zag van het

werk van Dr. O. Schabert e.a 0.40

Dr. F. J. Krop: De Lappo-beweging (geschiedkundig gedeelte) , 0.15

Een handleiding over Gewapenden Opstand. Inl. van Dr. F. J. Krop „ 0.25 Dr. F. J, Krop; De Lappo-beweging 1932. Ontmoetingen met Raai.

vluchtelingen in Finland ,, 0.20

Th. Aubert: Het leven der arbeiders in Sowjet-Rusland , 0.30

G. Pimenoff: Het dekreet van het Pan-Russisch Centraal uitv. Comité en van den Raad van Volkscommissarissen tot regeling van

godsdienstige vereenigingen 0.08

Werkloosheid en werklust in de Sowjet-Republiek ,, 0.08

Dr. O. Schabert: Beulsdiensten door West-Europeanen aan SowjetRusland verleend tegen de West-Europ. beschaving , 0.05

Er wordt weer over de verwaarloosde kinderen gesproken ,, 0.05

Briei uit Finland „ 0.05

Fotografisch bewijsmateriaal betreffende Sowjet-Rusland , 0.05

Waarheden en leugens, verbreid door een nieuw soort propaganda

ten gunste van Sowjet-Rusland „ 0*12

Het „Proletarisch kaartspel" van de Bolsjewiki 0.05

Uit de maandberichten van Dr. O. Schabert , 0.08

Vrouwenleven in den Sowjetstaat 0.08

Seminar Dir. Lic. Th. Priegel te Breslau : Het Bolsjewisme als

Wereldbeschouwing , 0.15

De strijd tegen den godsdienst 0.08

Propaganda der Godloozen onder de jeugd „ 0.05

P. Gaxotte: Iets uit bet A. B. C. van het Communisme „ 0.12

Dr. O. Schabert: Godsdienstvervolgingen in de Sowjet-Republiek , 0.12

J. Jacoby: Hoe Sowjet-Rusland geregeerd wordt 0.08

Kreten uil de diepte „ 0.08

Beknopte geschiedenis van het Bolsjewisme „ 0.08

ProL A. Lecerf: Calvinisme en Kapitalisme „ 0.12

Tegen gezin en haardstede „ 0.05

Dr. O. Schabert: Het sterven van Bisschop Platon en van de Opperpriesters Besjanitzky en Bleiwe in Dorpat in 1919 0.10

Dr. F. J. Krop: De Lappo-beweging in 1930 „ 0.08

Verschillende nummers van „Gelooi en Vrijheid", met o.a. artikelen van den volgenden inhoud: Heeft de Nederlandsche Arbeider reden, om met jaloerschheid te zien naar Sowjet-Rusland? 15e Radiotoespraak van Dr. F. J. Krop; Het cultureele leven in Sowjet-Rusland, naar Dr. Boris Raptschinsky; Bolsjewistische Religie; Duitsch Nieuws van het Sowjet-Frcnt; Schouwer: Marxisme en Godsdienst; Hoe werkt de O. G. P. Oe? enz. enz 0.75

Totaal ƒ 5.20

Wie f 2.50, dus n«g minder dan 50 pCt. van de waarde, stort op het gironummer 70603 van Dr. F. J. Krop, Willebrordusplein 19, Rotterdam, ontvangt al het bovenstaande franco thuis.

Sluiten