Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de Los van Rome-beweging in Oostenrijk zal ik, zoo luidt de aankondiging, tot u spreken. Staat mij echter aanstonds toe in de betiteling van mijn onderwerp eene kleine wijziging te brengen. Laat ik het niet over de Los van Eome-, maar over de Protestantsche beweging in Oostenrijk mogen hebbeD.

Los-van-Rome is zoo onbevredigend, is zoo negatief. 'tZegt, dat er banden zijn losgemaakt, maar, zou iemand met min of meer recht kunnen vragen, is los maken wel goed, als niet tegelijk een nieuwe, betere band bevestigd kan worden? Los van Rome, daar staat gij, alleen op u zelf. Zijt ge daar gelukkiger door ? Daarom is Protestantsche beweging juister. Dat drukt iets positiefs uit, dat zegt, wat veler doel is, of waartoe het bij velen komt, als zij zich van Rome los maken, n.1. dat zij in christelijke vrijheid ademen onder de vaan van het Protestantisme.

Sluiten