Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om twee redenen houd ik mij verzekerd van uwe belangstelling in deze beweging. In de eerste plaats als menschen, die een open oog hebt voor al wat nabn of ver op geestelijk gebied gebeurt, en die op de hoogte wilt blijven van wat alom hoofden en harten vervult. Ge wilt medeleven het leven van uwen tijd, weten boe elders over de hoogste vragen gedacht wordt. Maar ook meer onmiddellijk is uwe belangstelling bij dit verschnnsel betrokken en kost het u geen moeite er de sympathie Van uw hart aan te geven, 't Gaat daar in Oostenrnk om de uitbreiding van ons Protestantisme: bnze zaak staat op het spel, bnze belangen zijn er mede gemoeid. In dit uur hoop ik u aan te toonen, dat ge er niet ten onrechte warm voor voelt: het zal mij een hoogst aangename taak zgn u, wat daar ginds gebeurt, beter te doen kennen, wat tegelijk beteekent, meer te doen liefhebben.

Allereerst moet ik met een énkel woord u den toestand in het land beschrijven, waarin wij in gedachten zullen rondreizen. Oostenrijk, een mooi stukje van Gods aarde mag het zgn, maar ook een stuk, waarvan geldt dat de menschen het tot een hel maken. O, als ooit de wensch in u oprijst: mocht ik eens koning zijn, begeert toch nooit in de plaats van Oostenrnks keizer te staan: een vloek zoudt ge u op den hals halen! Over wat al volkeren zwaait hg den scepter, volkeren, die waarlijk niet als broedren «amenleven: Wallachen Mügyaren, Slavonen, Croaten, Polen, Tsechen, Duit-

Sluiten