Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarlijk niet op schitterende voorwaarden, de zaak van het Protestantisme in wat voor velen hunner een tweede vaderland is geworden.

De Protestantsche beweging in Oostenrijk moet meer en meer een zaak van de geheele Protestantsche wereld worden. Zeker, naast Duitschland bestaat er ook hier te lande, in Engeland, Amerika en Scandinavië eenige sympathie voor haar. Die sympathie is echter nog veel te zwak. Hoe vele duizenden in ons land zouden het nog niet weten, dat er daar ginds zulk een goede, maar ook zulk een zware strijd gestreden wordt. Thans is het de tijd om in Oostenrijk te werken. Straks kan het te laat zijn, straks kan de nacht komen, waarin het Protestantisme nog niet krachtig genoeg geworden, weer voor den tweeden maal wordt uitgewischt. Dan zou klagen, dan zou helpen zelfs te laat zijn. Intijds doe de Protestantsche wereld, wat tot haar plicht behoort.

Hiermede ben ik aan het einde mijner taak gekomen. Ik zeg u wel dank voor de belangstelling en het geduld waarmede gij mij hebt aangehoord. Mocht iets van dé liefde, die ik voor deze beweging gevoel, op u zijn overgegaan, ik zou mg meer dan beloond achten. Een andere wensch is misschien reeds vervuld. Ik heb er u zoo even naar laten raden. We hebben gehoord, hoe het oude Evangelie in staat is nieuwe harten te verwarmen, nieuwe gemoederen met leven te vervullen nieuwe borsten te ontgloeien voor de dingen, die niet worden gezien. En wij zagen ook, hoe daar menschen

Sluiten