Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet zoo hard, want de salarissen zijn vaak bitter klein; maar het is toch geen goede toestand.

De beste oplossing lijkt me toe deze te zijn, dat aan de huisvaders een goed salaris gegeven wordt, en dat het buffet komt voor rekening van het Tehuis. Ik weet wel, dat daar ook moeilijkheden aan verbonden zijn, maar toch bewijst de praktijk dat het mogelijk is.

En het buffet moet dan flink worden ingericht. Zonder de militairen te verlokken tot het maken van groote verteringen, moet men toch zorgen, dat ze alles kunnen krijgen wat ze begeeren. *)

Een moeilijke vraag is ook, of op Zondag in de Tehuizen mag worden verkocht. In het algemeen kan zij m.i. bevestigend worden beantwoord. Kan een Tehuisbestuur op Zondag alles gratis geven, er is niets tegen. Alleen maar, men neme geen halve en verkeerde maatregelen. Daaronder reken ik, dat men in de week bonnetjes verkoopt en dan 's Zondags daarvoor waren geeft. Zoo ontduikt men de kwestie, en brengt men heel wat moeilijkheden teweeg, omdat een militair evenals ieder gewoon mensch heusch een dag te voren nog niet weet, of hij 's Zondags veel of weinig dorst en honger heeft. Ook is het verkeerd, als een bestuur zoogenaamd alles gratis geeft op Zondag, maar dit dan zeer zuinig doet, omdat het anders teveel in de papieren zou loopen. De militairen moeten dan maar leeren, zoo zegt men, om zich wat te verloochenen. Zou dat werkelijk christelijk zijn? Wij hebben toch op Zondag ook graag een extratje, en moeten onze zonen dan juist op dien dag het minder hebben dan in de week? Men kan wel mooie theorieën opbouwen, maar men drijft daarmee velen naar de cantine. Als bijvoorbeeld „het eten op de compie" eens slecht geweest is, dan willen ze wat koopen om hun honger te stillen. Kan dit niet in het Tehuis, dan gaan ze naar andere plaatsen.

Ook zie men wel in, dat bij het gratis geven van consumptie de arbeid van vader en moeder meestal zwaarder wordt. En dat is toch ook niet aanbevelenswaardig met het oog op het 4e gebod.

Overigens vergete men niet, dat het een groot verschil maakt, of de moeder van het Tehuis 's Zondags inkoopen gaat doen, of

*) De vraag is vaak gedaan, of in onze Tehuizen ook bier moet worden verkocht. Ik zou zeggen: waarom niet. Wij hebben toch niet de geheelonthouding als beginsel aanvaard. Veel militairen willen in den zomer een glas bier drinken. Moeten we die menschen — daar gaat het om — bij ons houden, of oorzaak zijn, dat ze naar een café gaan?

Sluiten