Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vulling te brengen. De reorganisatie zou dadelijk moeten worden ingevoerd, maar met de plaatselijke Tehuizen zouden we van lieverlede kunnen beginnen. In Utrecht bijvoorbeeld moet noodig een nieuw Tehuis komen. Het zou nu wenschelijk zijn, indien de Bond daar in het centrum van ons land eens krachtig aanpakte en een model-inrichting bouwde. Daarin kon dan ook het Bonds-bureau worden geplaatst En dan zoo gauw mogelijk ook op andere plaatsen aan den gang. Natuurlijk het eerst daar, waar de Tehuizen heelemaal niet meer voldoen. Nijmegen en Ede, om nu maar niet meer te noemen, beantwoorden nog wel in lange na niet aan het ideaal, maar daar is toch ook geen noodstand; die kunnen dus wel wat wachten.

Een globale begrooting indienen zal ik niet, al heb ik die voor mezelf wel gemaakt. Maar veel cijfers moeten benaderd worden, en ik wil die dan ook niet noemen. Het komt mij echter voor, dat de Bond wel bijna een ton per jaar aan uitgaven meer zal krijgen, indien alle Tehuizen op den duur zullen zijn omgebouwd en alle plannen zijn uitgevoerd.

Zeer zeker een hoog bedrag, al zal de Regeering waarschijnlijk geen bezwaren hebben om de subsidies aanmerkelijk te verhoogen. Ook de provinciale subsidiën, die door de Staten van enkele gewesten gegeven worden, helpen mee.

Maar al zou ook heel dit bedrag voor rekening van het Christenvolk van Nederland komen, is het tè hoog als we zien op het groote belang van de zaak?

Het gaat om onze zonen, om het zaad dat God ons gaf.

Het gaat om land en volk.

Voor God, Nederland en Oranje!

Ik heb gezegd.

Sluiten