Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet onderhandelen, maar alleen een feilen .trijd voeren oo leven en dood. Zij moet alle verwereldlijking, ook de 2Jn^23k* onvoorwaardelijk ^

Maar ook met deze menschehjke gerechtigheid is de goddelijke leerstof in crisistijd niet uitgeput.

Goddank niet!

««Id^r-ood en ntonund weet

"taS in *Wn tijd alleen ^SfZStJSt heiligen God, die tot ons, zondaren, zegt: Zat heilig, want

""^f in God» leersehool aan het einde wee* tol

zicht dat wij vergaan. De eene groote dag die komt, üe ^g van he? laatste oordeel, beteekent ons aller veroordeeling. . ,

En toch, wij komen met om!

Waarom niet?

men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Merke uoa, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.

,Ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en Zijn naam Immanuël heeten.

Jesaja komt niet om m het oordeel, want de Heere zegt tot hem: uw zonde is verzoend!

SurStlrJ Immannêl: God tnetons!

sfefd«^^

Sluiten