Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar deze blijdschap gaat vergezeld van ons verdriet om ons heengaan van Texel.

Wij houden veel van Amsterdam, maar wij houden ook veel van Texel, meer dan ik U zeggen kan. Wij hebben er zooveel doorgemaakt, zooveel ellende en zooveel heerlijk-

h*Mijn Texelsche vrienden, van uit de verte groet ik U allen. Wij zullen elkander niet vergeten. God blijve U nabij.

Dr. Geelkerken, het was vanmorgen de tweede maal, dat U mij in mijn werk in Anisterdam-Zuid hebt ingeleid. Ik dank U voor de wijze, waarop U het gedaan hebt. Verder behoef ik U niets te zeggen. Het blijft tusschen ons, gelijk het van 1926 tot 1929 was en het ook van 1929 tot op den dag van vandaag gebleven is.

Wij willen samen werken, zoolang het dag » en God ons de kracht tot werken geeft.

En onze hulp is in den naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft en die ook in Amsterdam met laat varen, het werk dat Zijn hand begonnen is.

Sluiten