Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods geboden hebben afgeworpen. Wij leven in een ontkerstende wereld, die, als zij de stem der kerk al niet onmiddellijk tot zwijgen brengen wil, toch daarnaar allang niet meer luistert. En wij leven in een kerk, die den weg van het Woord voor een groot deel heeft verlaten, en die zelf het gebod van God niet meer duidelijk verstaat. Hoe zal zij het dan prediken? De christelijke gemeente, voorzoover zij het toevertrouwde Evangelie heeft bewaard, heeft gedurende een eeuw minstens evenzeer geleefd bij de gratie van de traditie als bij de gratie Gods. Daarom staat zij nu zoo hulpeloos in de moderne wereld. De gemeente, die overblijft, zal voorbereid moeten zijn op bittere beproeving; en het zal een klein hoopje zijn, dat tenslotte de wacht bij het Woord betrekken zal. Boven het lijden, dat de geheele wereld wellicht te dragen krijgt, boven de smarten, die allen lijden moeten, wordt ons nog het kruis van Christus opgelegd. En het is maar al te begrijpelijk, dat wij in deze dagen als menschen angstig en als christenen kleinmoedig worden.

Sluiten