Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hankelijk van de omstandigheden, waarin wij kunnen komen te verkeeren. Zijn vertroosting, recht geloofd en recht beleden, is opgewassen zelfs tegen de matelooze verschrikkingen van een oorlog. Dit is onze troost: dat er een God in den hemel is, die lacht om allen, die zich tegen Hem stellen, om de goden en godjes, die zich op deze aarde laten aanbidden en aan wie de arme menschenkinderen offers brengen. Dit is onze troost: dat er een God is, wiens spot de vernietiging beteekent van al hetgeen menschen, van wie het bekend is dat zij menschen zijn en niets meer, kunnen ondernemen en beraadslagen. Wie zal zeggen, of niet hun opstand hun val zal zijn? Maar voor Gods kinderen is er opstanding uit hun val. Dit is onze troost alleen.

DAN ZAL HIJ TOT HEN SPREKEN IN ZIJNEN TOORN, EN IN ZIJNE GRIMMIGHEID ZAL HIJ ZE VERSCHRIKKEN.

Over deze aarde gaat het vreeslijke spreken Gods. Wij zijn niet gewend in de gemeente het spreken Gods vreeslijk te noemen. Integendeel, dag in dag uit dankt de gemeente van Christus haren God daarvoor, dat Hij gespbken heeft en spreekt, dat Hij een belofte gegeven heeft, die niet teruggenomen wordt, een belofte, waarop Hij ons beroep gegeven heeft tegen mensch en duivel en tegen ons eigen geweten. Het is het eenige, wat wij hebben in den nood van leven en lijden en

Sluiten