Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mag worden. Dat is genoeg om rechtvaardig en heilig te leven. Het is ook genoeg om te dragen en te lijden wat over ons komen kan. Het is genoeg om er den dood mee in te gaan, ook al is het de gasdood. Ik weet, dat ik sterke en groote woorden gebruik. En ik weet ook, dat niemand onzer zulke sterke en groote woorden waar maken kan. Maar u en ik weten toch niet minder, dat bij God alle dingen mogelijk zijn, en dat geen woord te groot en te sterk geacht moet worden om Zijn goedheid en macht te beschrijven. De genade van Christus is genoeg. En wij moeten haar genoeg laten zijn. Wij staan niet zoo maar ergens verloren in een verschrikkehjke wereld. Regen habemus\ Wij verwachten Zijn Koninkrijk, en wij roepen ieder die het hooren wil en allen die het niet willen hooren tot de verwachting van het Koninkrijk en tot het leven in de tucht en de heiliging van die verwachting. Zoo wil het onze Koning.

IK ZAL VAN HET BESLUIT VERHALEN: DE HEERE HEEFT TOT MIJ GEZEGD: GIJ ZIJT MIJN ZOON, HEDEN HEB IK U GEGENEREERD.

Nu neemt de Koning zelf het woord. Hij bevestigt de belofte, die de Vader aan Hem heeft gedaan, en door Hem aan ons. Christus kwam op de wereld in den naam van God. Hij kwam om Gods oude recht op die wereld te laten gelden. In Hem zijn genade en waarheid één,

Sluiten