Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verstand gegeven heeft en die gebieden kan, dat ook de koningen als schepselen van Zijn hand zich daaraan niet onttrekken; of, wat meer is, het is het gebod van Hem, die het ongezond verstand door Zijn woord genezen wil en wiens tucht alleen maar heilzaam is. Waarlijk verstandig wordt er slechts gehandeld, als koningen en richters de tucht en het recht van het komende Koninkrijk willen aannemen. Dat is een mogelijkheid, waarmee in de practijk niemand durft te rekenen. Maar wij, juist wij die van Christus weten, mogen niet nalaten daarvoor te bidden. Het is goed en juist, dat wij bidden voor het behoud van den vrede. Maar wij moeten toch ook weten, wat wij doen en hoe wij het doen. München heeft een geweldige opluchting gebracht — was echter mèt die van den vrede ook de zaak van de gerechtigheid gediend? Zou aan den anderen kant waarlijk de gerechtigheid gediend zijn geworden, wanneer er reeds in September 1038 oorlog was gekomen? Wij weten, als wij werkelijk gehoorzaam willen zijn, niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar dit mag en moet altijd gebeden worden: dat het gebod van Christus gehoorzaamd moge worden. Want daarin is het heil, niet alleen voor het toekomende, maar ook voor het tegenwoordige leven. Het is de echte uitkomst, omdat de verzoening erin begrepen is. En als dan niemand er ook maar op durft hopen, dat deze mogelijkheid ooit werkelijk

Sluiten