Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoort of niet hoort, het allereerst ook zelf houden! Dan zijn wij ook in den weg van Zijn gerichten toch in den weg van Zijn woord.

Zoo besluit dan ook de tweede Psalm met een belofte: welgelukzalig zijn allen, die op Hem vertrouwen. Dat is een van de zaligsprekingen van het Oude Testament. Maar het is daarmee niet anders gesteld dan met die van het Nieuwe Testament, waar de armen, de treurenden en de hongerigen worden zalig gesproken. Hun zaligheid is alleen gelegen in de zaligspreking. Men kan het van Jezus hooren, dat zij zalig zijn, maar men kan het aan henzelf niet zien. Hun zaligheid is uit de omstandigheden van hun leven niet af te leiden; integendeel, meestal contrasteert hun zaligspreking scherp en fel met de feitelijke werkelijkheid van hun bestaan. Maar dit is het, waarom Jezus zich niet schaamt om hun Heer genaamd te worden (vgl. Hebr. l i, 16): dat zij al hun zaligheid stellen in Zijn zaligspreking, en dat zij Zijn woord genoeg laten zijn tot hun heil. Ik weet niet, hoe van u, die dit leest, de omstandigheden zullen zijn of zullen worden tengevolge van hetgeen ons allen op dit oogenblik verontrust. Niemand kan zeggen, hoeveel er door hoevelen zal moeten worden geleden in de komende maanden en jaren. Maar in het licht der Heilige Schrift mogen wij dit van elkander vragen, omdat de Heere en Zijn Gezalfde het zoo wil hebben: laat ons Zijn zaligspreking genoeg zijn.

Sluiten