Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is wel heel bijzonder knap, werk, dat hier geleverd wordt, en - wat méér zegt - het is, bij alle verscheidenheid van de behandelde onderwerpen, één doorloopende prediking van een God die goddeloozen rechtvaardigt om niet, een Heiland, die „zoekt naar de plaatsen, waar een arm en ellendig volk woont". Rott. K. Bode.

Wat is het een voorrecht, dat er nog zoo gepreekt wordt op onze kansels, met zulk een beslistheid, zulk een inzicht in Gods waarheid, zulk een actualiteit.

Gron. K. bode.

Telkens weer verrast hij U met z'n uitlegging en rake toepassing. Hij haalt u uit de sleur van uw leven uit en plaatst u dan voor God en Jezus Christus. .. men leest zulke preeken niet om ze dogmatisch uit elkaar te rafelen, maar om er door gesticht te worden. En die stichting is er in bijzondere mate in. :'M\ Ds. T. J. Hagen.

Wij wisten bijna niet meer, dat dit dynamiet toch van Hollandse kansels nog gelegd wordt onder alles wat door ons toedoen vastheid scheen verkregen te hebben. Is nu de „vastheid" op losse schroeven gekomen? Gevaarlijke prediking? Ja! Reusachtig gevaarlijk. Maar, daar gaat het niet om. Het gaat er slechts om, of de Kerk uitzendt als schapen te midden der wolven, of dat zij onder de schapen blijft, met de gevaarlijke zekerheid, dat de schapen wolven worden.

De Stuwina.

Sluiten