Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

In Colmar, niet ver van Bazel, bevindt zich het beroemde altaarstuk, het zoogenaamde „Isenheimer altaar" van Matthias Grünewald. Een der bekendste tafereelen van dit altaar stelt de gebeurtenis van den Kerstnacht voor. Op dit schilderstuk ziet men een soort kerk, op welker hoekpeilers de gestalten der oude profeten staan. Het is het heiligdom van Israël en in het binnenste van dat heiligdom is de volheid der heidenen verzameld, zooals Jesaja het geprofeteerd heeft. Vóór den tempel echter, als het groote einddoel, dat Joden en heidenen tegemoet gaan, zit Maria en houdt Jezus, het vleeschgeworden Woord, in den arm — hier is meer dan alle verlangen der heidenen, meer ook dan de verwachting van Israël: hier is Hij, naar Wien al het verlangen van het heidendom en

Sluiten