Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het zijn bloedigen dood sterft. Waarlijk, aardsch, menschelijk, ja, huiveringwekkend aardsch gaat het hier toel Op dit kind in de armen van zijn moeder, op dezen man aan het kruis, is de volle, verwachtende aandacht der volkeren gericht. Want in Hem ligt (dat is de bedoeling van het schilderij) grijpbaar voor ons de laatste vervulling van èl datgene, wat alle volkeren en tijden verlangen en zoeken. Boven dit kind (ook dat is op dit schilderstuk te zien) is de hemel geopend. De eeuwige God openbaart Zich met de gansche volheid van Zijn hemelsche heerlijkheid aan deze kraamvrouw en het kind, dat haar lichaam gedragen heeft en uit haar geboren is. Dat is de macht van het schilderij, dat ondubbelzinnig duidelijk wordt: in Hem, in Jezus Christus is de volheid van alle hulp en van alle verhooring en wel voor heidenen en Christenen, en in al hun nooden en op al hun vragen.

Wij willen er nu geheel van afzien, dat dit schilderij van het Isenheimer altaar een Roomsch schilderij is en daarom allerlei trekken bezit, die ons, ondanks al het bovenstaande, geheel vreemd zijn. Ik denk vooral

Sluiten