Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehoopt en verlangd wordt. Dit geschiedt eigenlijk in alle religies. Maar daarin, dat dit hoogste gehoopt en verwacht wordt eenig en alleen van dit menschelijk leven van Jezus. Of, zooals Paulus het in zijn Zendingsrede te Athene (Hand. 17) uitgedrukt heeft: „Van dezen man, in wien God het besloten heeft." Daarmede onderscheidt zich het Christelijk geloof van alles, wat wij als religieuse beweging in de geschiedenis zien optreden. Het geloof wortelt niet, zooals al deze bewegingen, in een idee, die het propageert, verbreidt en wil doen zegevieren. Het gaat dus b.v. in het Christelijk geloof niet daarom, dat een Christelijke verlossings-idee door de blanke volkeren gehuldigd of aangehangen, jegens andere verlossings-ideeën van vreemde rassen en volkeren met overwinnende kracht optreedt. Geheel afgezien ervan, dat zulk een onderneming niet zal gelukken, omdat de ontwakende vreemde volkeren de verlossingsideeën van ons, blanken, in het geheel niet meer willen overnemen, weerspreekt zooiets het innerlijk wezen van ons geloof. Het Christelijk geloof is naar zijn wezen iets anders dan een beweging, die in de geschie-

Sluiten