Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christus spreekt, waar men zich zóó aan Hem houdt, begint het ware Christus-geloof. Eerst daar en slechts daar is de volheid Gods, waaruit wij mogen putten om te kunnen leven.

Het is de groote, de eigenlijke levensvraag van heden, of wij weer een Christendom krijgen zullen, waarbij het op deze strenge en overbiddelijke wijze om Jezus Christus gaat. Het gaat óf om het één, óf om het ander. O f men vindt ook in het Christelijk geloof, evenals in het zoogenaamde heidendom, uiteindelijk raad en hulp bij menschen. In dat geval zeilt het Christendom onder valsche vlag. Want Jezus Christus heet nu eenmaal raad Gods en hulp Gods. En dan zijn wij ook in de Zending verloren. Want die mogelijkheid, zichzelf met menschelijke wijsheid en menschelijke kracht, met menschelijken goeden wil en uit den schat van menschelijke ideeën, zij het ook op zeer diepzinnige, zij het ook op religieuse wijze, zelf te helpen, die mogelijkheid kent men in Indië, in China en in Afrika reeds lang en zelfs beter dan wij. Wanneer het Christendom van ons, blanken, niets anders is dan

Sluiten