Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wie wij misschien op menschelijke wijze zouden willen grijpen, valt eenmaal de schemering van den ondergang, die beteekent dat hun dag ten einde is en dat de nacht van eindelooZe hulpeloosheid en vertwijfeling ons opnieuw omringt. Op de zendingsterreinen weet men iets van zulk een godenschemering en van die radeloosheid en vertwijfeling. Maar ook in het zoogenaamd Christelijk Europa bevinden wij ons tegenwoordig» midden in zulk een godenschemering. Achter ons ligt immers de eeuw van het Idealisme. Dat was een eeuw, waarin wij hebben beproefd, onzen God en misschien zelfs nog wel met behulp van den Bijbel, zelf te vinden op de hoogten, op de toppen van onze geestelijke idealen. Maar daarmee is het afgeloopen. Wij staan voor de puinhoopen van ons, op ruwe wijze stuk geslagen, Europeesche leven. Wij zijn de gedachten en idealen moede geworden. Moede zijn wij ook onze Christelijke gedachten en Christelijke idealen. Zij hebben ons niet gebaat. In plaats daarvan wendt zich de arme Europeesche mensch van heden, in stede van naar de hoogte naar de diepte. In plaats van naar idealen grijpt hij naar de vermeende krach-

Sluiten