Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons opvaren naar geestelijke hoogten of ons afdalen naar verborgen menschelijke krachten, zooals wij het in onze religies en daaronder ook in ons Christendom kennen en gedaan hebben. Dat is de volheid in Jezus Christus.

Ten derde: Jezus Christus oefent Zijn heerschappij uit als de Zoon des Vaders van eeuwigheid. Wij denken nog eens aan Zijn weg van de kribbe naar het kruis. Maar nu denken wij ook daaraan, dat deze weg niét eerst begint bij de geboorte in de kribbe, maar hoog boven, bij den troon Gods, en ook daaraan, dat hij niet eindigt in de diepte des kruises doch uit deze diepte weer omhoog voert tot den troon Gods. Daar ligt het vóór ons: het gansche geheim van den Man Jezus. Toch blijft het daarbij, dat het om niets anders gaat dan om dezen weg van de kribbe naar het kruis. Door dezen weg zijn wij met den geheelen omvang van onzen levensnood verbonden met het vaderland in het verschiet., Maar daarom, alleen daarom is deze weg van Jezus van de kribbe naar het kruis de weg, die ons redt, omdat het niet maar de een of ander is, die dien weg

Sluiten