Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dankbaarheid vérder te zeggen aan alle anderen, opdat zij mét ons zien? Hoe kan men in Jezus Christus gelooven zonder tegelijkertijd tot een getuige te worden? „Want in Hem woont de gansche volheid der Godheid lichamelijk" (Kol. 2 : 9). Maar ook: „Want uit Zijn volheid hebben Wij allen ontvangen genade voor genade" (Joh. 1 : 16). Maar ook: „De oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinige. Smeekt dan den Heer des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstoote" (Matth. 9 : 37-38).

Sluiten