Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. S.

Deze overdenkingen vormen den inhoud van de juist verschenen 4e aflevering van „Voor Hooger Leven", Tweemaandelijksch Tijdschrift voor stichtelijke lectuur.

Het leek ons een aantrekkelijke gedachte — en de medewerkers werkten vriendelijk mee — om die Decemberaflevering te wgden aan de gedenkdagen van de Decembermaand, en haar op die wijze, midden in de zoo felle bewogenheid der beweeglijke dingen, te doen getuigen „van het onbeweeglijk koninkrijk".

Door deze afzonderlijke uitgave hopen wij te lokken tot nadere kennismaking met bedoeld tijdschrift, waarover men verdere mededeeling vindt in achterstaande advertentie.

P. J. SMINK J.Bz.

Redacteur.

1' ." G. LOS

,'. . \ Uitgever van „Voor

. • Hooger lieven".

Sluiten