Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vol weder keeren — dat is: begenadigd zijn. Maar ledig henen gaan — is dat niet: begenadigd willen worden ?

Er zqn feesten, waarbij de gastheer gehuldigd wordt door de gasten, maar waarbij de gasten eigenlijk zichzelf huldigen in het genoeglijk idee, dat zg toch den gastheer zoover hebben gebracht. Dan feliciteeren de gasten met het succès. En dan zegt de gastheer poesjeshoffeRjk, dat het succes te danken is aan de gasten. Zoo wordt het een rijk feest. De gasten gaven eerst den rijkdom van hun bemoeiingen, en toen den rijkdom van het succès. Nu zal de gastheer geven: eerst den rijkdom van het feest, en dan den rijkdom zijner toewijding aan de belangen der gasten. Een rijk feest! Maar nu hier in Bethlehem. Hoeveel succès is hier wel te zien? En hoeveel „verplichting" wordt hier wel gemaakt? Aan ons heeft Jezus niets te danken. Aan Jezus hebben wij alles te danken. En op de vraag:

„Wat deed uit 's hemels zalen, 0 Heer der heerhjkheên,

Op aarde TJ nederdalen?" —

op die vraag geven wjj het antwoord der dankende aanbidding :

„Niets, niets heeft TJ gedreven

Tot ons in onze ellend, Dan dat G' Uzelf woudt geven

In liefde zonder end."

* * *

Welke is dan toch die genade, die feest viert op kerstmis en in wier stroomen we ons mogen onderdompelen als doopelingen in den .Tordaan ?

Sluiten