Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wü dan de aanklacht van ontrouw tegen onszelf uitspreken, laat ons dan de oogen opheffen om te zien op wat God gedaan heeft, niettegenstaande onze ontrouw; laat ons dan acht geven op zoo menigen zegen, dien wjj in eigen leven ontvingen, op zoo menig voorrecht, dat ons volk genoot, en is het ons behoefte onzen dank uit te spreken aan allen, die in dit jaar van spanning en zorg een verantwoordelijke plaats in ons volksleven hebben ingenomen en die hun plaats vervuld hebben,, in de kracht van Hem, die hun leven draagt, de slotgedachte zal deze bhjven: toch was het alles Gods trouw; Gods onveranderlijke trouw; het was alles uit Hem, want „indien wq ontrouw zijn, ITü blijft getrouw. Hij kan zichzelven niet verloochenen".

Bussum.

J. W. Pont.

Sluiten