Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abonneert U op:

VOOR

HOOGER LEVEN

TWEEMAANDELIJKSCH TIJDSCHRIFT VOOR STICHTELIJKE LECTUUR

ONDER REDACTIE VAN P. J. SMINK JBz. TE DELFT

MET VASTE MEDEWERKING VAN:

Ds. P. de Bück te Leeuwarden; Dr. G. A. v. d. Bergh van Eysinga te Santpoort; Dr. J. H. Gunning J.Hz. te Haarlem; Dr. A. H. de Hartog te Haarlem; Ds. A. Klaver te Hoorn; Dr. G. P. Marang te Utrecht; Ds. J. B. Netelenbos te Middelburg; Dr. H. T. Oberman te Heemstede; Dr. H. L. Oort te Utrecht; Prof. Dr. Joh. W. Pont te Amsterdam; Ds. H. J. Rooseboom te Delft; Ds. N. v. Schouwenburg te Amsterdam; Prof. Dr. A. v. Veldhuizen te Groningen; Ds. A. J. A. Vermeer te 's Gravenhage

Prijs per jaar f 3.60.

UITGAVE VAN G. LOS TE LEIDEN

Sluiten