Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prachtige daad, al ligt Saulus er toch weer dadelijk uit om te verdwijnen in Tarsen.

Maar dan komt zijn waarlijk groote dag in hfdst. 11:22: de nieuwe revival in Antiochië door de intrede van de Grieken. Het gerucht komt in Jeruzalem, 'n Licht wantrouwen. Iets nieuws. Tegenwoordig houdt men dan een lezing of schrijft een brochure, in eens ertegen. Toen zond men een gezant om te onderzoeken. En dat is zuiver liberaal gedacht, een gezant, zoo dicht mogelijk bij de nieuwlichters en toch vertrouwd bij de wortelmenschen. Dus Barnabas. Misschien kent hij wel één van die Cyprische bekeerders.

En hij komt en ziet het als werk Gods, Zijn genade en Zijn blijdschap. En waar het zoo levend is, weet hij geen beteren raad dan dat zij bij den Heer blijven. Die zal het hun dan wel zeggen.

Eigenaardig die woorden van Lucas hier: hij was een goed man en vol des Heiligen Geestes en des geloofs. Niemand heeft meet gedaan om Antiochië te bouwen en als later Paulus aan Lukas vertelt, dan klinkt deze tekst als een mompeling van den apostel, niet dienende om vermeld te worden, en die de evangelist juist daarom invoegt.

In dit woord staat de typeering van Stephanus omgekeerd (Hand. 6 : 5b), waarover wij beter in het laatste stuk spreken.

En nu weet Bamabas ineens, dat dit oord bij Saulus past.

En hij maakt de reis naar Tarsen en zoekt in die vreemde stad, totdat hij den eenzame vindt en neemt hem mee. Daar heeft Barnabas het begin van Paulus' werk gemaakt

Prachtig is hier, hoe het genie wacht op Gods tijden en gelegenheden. Maar ook, wat de rust goed doet bij de verzekerdheid, dat God ons niet vergeet. Paulus in Arablë en in Tarsen is Mozes in Midian. Wonderlijke boodschap Gods: daar staat de man, die Hem eens zocht in Jeruzalem, maar nu niet voor hemzelven, maar voor zijn wachtende werk. En nu gaat in de tweede stad van het Christendom, waar zij voor 't eerst Christenen genoemd werden, langzaam het groote geboren worden. Bamabas heeft den felsten Jood bij al die Grieken gehaald en het werkt natuurlijk uitstekend. God heeft altijd met verschillen gewerkt, de dufheid werkt met overeenkomstigheden en gelijkheden.

Sluiten