Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En wat is de wereld om ons ? Bestaat ze werkelijk, of schep ik haar in mijn woelende phantasie, zooals ik in den droom vreemde beelden kleurrijk aaneenrijg?

Is er in die wereld een machtige drang tot vooruitgang, tot ontwikkeling ? Of neigt integendeel langzaam alles naar den ondergang ? En hoe bestaat dat heelal ? Hoe is het gebouwd, welke gedachten zijn erin uitgedrukt ? Is het een heerlijk logisch opgebouwd geheel, of is het een wonderlijke verwarring, vol tegenstrijdigheden?

Moeten wij in ons leven gehoorzamen aan wetten, die boven ons staan ? Is er een zedelijke wet, die over alle leven heerscht? En kunnen wij gehoorzamen? Hebben wij een wil, die zich vrij bepalen kan ? Of ben ik een slaaf van de omgeving, een product van de omstandigheden? En indien wij niet gehoorzamen, zijn er dan straffen die ons ertoe dwingen kunnen ?

Ziet, zoodra wij eenmaal begonnen zijn met te vragen, is er geen einde meer aan. Ze springen op ons af, ze laten ons niet meer los, ze eischen om een antwoord. Het eenige wat wij doen kunnen is ze telkens weer terugdringen en ons werpen in den stroom van het leven, maar op eenmaal bemerken wij dat ze al weer op de loer liggen en bezig zijn ons neer te trekken.

Er is zooveel waarheid in dat vers van De Genestet:

In raadselen wandelt de mensch op aard. Veel menschen zijn er die van het bestaan van al deze vragen ternauwernood eenig vermoeden hebben. Zij leven maar kalm en stil verder en denken er niet bij, dat zij in een wereld van

Sluiten