Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verband. De zin van een woord schuilt immers ook niet daarin, of het een groot of een klein, een mooi of een leelijk woord is, maar of het een plaats heeft in een grooteren samenhang. En eerst als het dat heeft, is het verder van beteekenis, of het de aanduiding is van iets schoons, of van iets leelijks.

Daarom heeft lang niet ieder menschenleven even veel zin. Iemand, die zijn heele leven in dienst stelt van anderen, die altijd erop uit is om anderen te helpen, laat veel diepere sporen achter. Zijn leven heeft veel meer „zin". Het heeft een groote plaats in een verband. Daarentegen heeft het leven van bovengenoemden handelsman eenig gevaar wel een machtig woord te worden, maar met heel weinig zin. Hij is veel voor zichzelf, maar zijn leven smelt heel slecht op in het wereldleven. Ieder leven heeft precies zooveel zin, als het aan inhoud bezit, als het is opgenomen in de wet van het groote dienen.

Alle menschenlevens samen vormen de wereldgeschiedenis. Dat is het grootste verband. Heeft die wereldgeschiedenis zin ? Dat is eigenlijk de laatste en de meest beslissende vraag. Wat zou het ons baten, wanneer ons leven wel zin had in het groote verband, maar dat groote verband zelf was zinloos en doelloos ? Het is niet alleen noodig dat elk woord zich laat opsmelten in den zin, maar ook dat de zin zelf beteekenis heeft in een nog grooter verband. Wanneer ieder mensch zijn leven lang dienen zou, tenslotte toch de menschheid reddeloos zou te gronde gaan, dan was immers nog alles vergeefsch geweest. Daarom keert op den bodem van alle vragen altijd

Sluiten